Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Vyzvanie na cestný projekt OPII Bratislava (2. apríla 2019)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt rozvoja cestnej dopravy.

Finančné úsporyBratislava (27. marca 2019)
Vláda SR na svojom rokovaní schválila materiál z dielne MDV SR a ÚPVII, ktorý hovorí o presune časti výkonnostnej rezervy eurofondových prostriedkov.

Nová električka v KošiciachBratislava (21. februára 2019)
Európska komisia schválila definitívne rozhodnutie, ktoré ušetrí z rozpočtu Bratislavy a Košíc viac ako 40 miliónov eur.Daň z pridanej hodnoty pri dopravných projektoch...

Nový vlakBratislava (4. februára 2019)
V tomto roku sa rozbehnú viaceré veľké eurofondové projekty v oblasti verejnej osobnej dopravy a cestnej infraštruktúry. Obyvatelia sa môžu tešiť aj na nové vlaky a zmodernizované cesty z eurofondov.

Nový reklamný spot OPII 2018Bratislava (9. januára 2019)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR pripravilo komunikačnú kampaň s cieľom informovať verejnosť o podpore EÚ pri modernizácii dopravy na Slovensku.

Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (12. decembra 2018)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt vodnej dopravy.

Podpis zmluvyBratislava (10. decembra 2018)
Slovenská republika podpísala s EIB novú rámcovú Dohodu o financovaní. MDV SR z nej bude čerpať rámcový úver na spolufinancovanie investícií v oblasti dopravy z OPII a CEF.

Vyzvanie na projekty OPIIBratislava (30. novembra 2018)
Príprava projektu Dunajbus, pravidelnej vodnej osobnej dopravy po Dunaji do Bratislavy, má zabezpečené peniaze. MDV SR dnes podpísalo zmluvu o NFP vo výške 92 200 eur z OPII na štúdiu realizovateľnosti.

Vyzvanie na projekty OPIIBratislava (21. novembra 2018)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejní tri nové vyzvania na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národné projekty.

D1 Budimír - BidovceKošice (19. novembra 2018)
Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek,zástupcovia EK a členovia Monitorovacieho výboru OPII skontrolovali dopravné projekty pri Košiciach. Úsek D1 Budimír – Bidovce a vynovenú električkovú trať.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava