Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (18. októbra 2018)

Už je definitívne potvrdené, že Diaľničný úsek D1 Budimír – Bidovce pri Košiciach bude zaplatený z prostriedkov Európskej únie. Ministerstvo dopravy a výstavby SR na tento projekt uzavrelo  Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP), čo umožní vypýtať si od Európskej únie peniaze, ktoré na tento projekt doteraz posielal štát. Vďaka tomu je už zazmluvnených takmer 94 % prostriedkov z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) určených na diaľnice.

Úspešnosť pri podpisovaní zmlúv diaľničných projektoch je dôkazom odbornosti projektových manažérov, ktorí sa už niekoľko rokov venujú dopravnej problematike v oblasti eurofondov. Preto sa nebojím povedať, že vyčerpáme všetky prostriedky, ktoré nám boli pridelené a aj tie, ktoré nám budú prípadne realokované,“ povedal minister dopravy Arpád Érsek. V súčasnosti má OPII podpísané zmluvy o poskytnutí NFP so svojimi prijímateľmi v hodnote 2,6 miliardy eur, čo je viac ako 55 % všetkých prostriedkov, ktoré máme vyčerpať do roku 2023.

Ďalšia dobrá správa pre diaľničné projekty prišla uplynulý týždeň z Bruselu. Európska komisia dala definitívne zelenú ďalším dvom dôležitým  projektom: D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala a D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec. Operačný program Integrovaná infraštruktúra tak dosiahol schválenie už polovice veľkých projektov nad 75 miliónov eur z plánovaných 14. Schválenie veľkého projektu Európskou komisiou znamená konečné odsúhlasenie a potvrdenie, že projekt bude preplatený z fondov EÚ.

Schválené veľké projekty z OPII 2014 – 2020:

  • Modernizácia električkových tratí v Košiciach, 2. etapa – 1. časť
  • D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno, 2. fáza
  • D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, 2. fáza
  • D3 Svrčinovec – Skalité, 2. fáza
  • Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 2. časť (elektrické jednotky)
  • D3 Čadca Bukov – Svrčinovec
  • D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, 2. fáza

 

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava