Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Višňové (18. septembra 2018)

Po dôraznej výzve ministra dopravy zo začiatku leta na urýchlené prerazenie rúr tunela Višňové, prišiel minister opätovne skontrolovať výstavbu diaľničného úseku Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala. Aj keď tunel je už dnes prerazený a v lete definovaný termín bol dodržaný, na dnešnom kontrolnom dni minister Arpád Érsek vyjadril svoju nespokojnosť s celkovým postupom výstavby. Preto zadal úlohu, aby boli do mesiaca navrhnuté akceleračné opatrenia.

„V júni som sľúbil, že tomuto úseku budem venovať zvýšenú pozornosť a na jeseň skontrolujem zhotoviteľa. Dnes musím skonštatovať, že napriek dodržaniu v lete stanovených termínov som s celkovým postupom pri výstavbe veľmi nespokojný,“ povedal na kontrolnom dni minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Minister kritizoval zhotoviteľa za pomalý postup výstavby. Podľa zistení sa aktuálne stavia iba na 20 objektoch stavby z celkového počtu 226. Zhotoviteľ má pritom všetky potrebné povolenia na to, aby naplno rozbehol výstavbu na 75 objektoch. Dnes navyše nebol schopný vysvetliť, prečo sa nestavia na všetkých objektoch, kde je to možné. „Preto som zadal generálnemu riaditeľovi Národnej diaľničnej spoločnosti ,a.s. úlohu, aby zriadil komisiu za účasti expertov zo strany NDS, nezávislého dozoru aj oboch zástupcov zhotoviteľa, ktorá navrhne postupy, ako zdynamizovať stavbu, odstráni problémy ktoré som tu dnes videl a minimalizuje meškanie, ktoré na stavbe v súčasnosti je,“ zdôraznil A. Érsek. Minister bude naďalej venovať stavbe zvýšenú pozornosť a sledovať jej vývoj v pravidelných intervaloch.

Rokovanie so zástupcami ministerstva, NDS a zhotoviteľa úseku.

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava