Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (30. októbra 2019)

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra, vyhlasuje výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok ​v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra:

 • VÝZVU č. 1/2019 pre prioritnú os 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov a prioritnú os 5 - Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
 • VÝZVU č. 2/2019 pre prioritnú os 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T CORE) a prioritnú os 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
 • VÝZVU č. 3/2019 pre prioritnú os 3 - Verejná osobná doprava
 • VÝZVU č. 4/2019 pre prioritnú os 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)

 

 • a VÝZVU č. 5/2019 pre
 • prioritnú os 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov,
 • prioritnú os 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T CORE),
 • prioritnú os 3 - Verejná osobná doprava,
 • prioritnú os 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE), 
 • prioritnú os 5 - Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
 • a prioritnú os 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE).

 

Viac informácií k jednotlivým výzvam je možné nájsť tu.

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava