Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Ždiar (29. októbra 2019)

Obnovená cesta prvej triedy I/66 v Ždiari bola dnes slávnostne uvedená do prevádzky. Takmer 5 kilometrov zrekonštruovanej vozovky s chodníkmi a lávkou pre peších rekonštruovali viac ako rok s príspevkom Európskej únie cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra.

„Projekty tohto druhu sú pre slovenské regióny nesmierne dôležité, keďže cesty I. triedy sú a ešte dlho budú základom dopravnej siete na Slovensku. Dôležitosť, ktorú prikladáme práve jednotkám, dobre ilustruje fakt, že do nich investujeme aj získané dodatočné európske zdroje z realokácií z iných operačných programov,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Táto cesta je dôležitá pre obyvateľov Ždiaru, na ktorých sa pri oprave myslelo v prvom rade. Jej modernizácia vzhľadom na stav vozovky už bola nutná a priniesla miestnym viaceré pridružené benefity ako riešenie odvodnenia, úpravy kanalizácie a vodovodu, verejného osvetlenia a chodníkov pre peších.

Aj keď dnes nestojíme pri otváraní diaľnice, význam tejto komunikácie je nepochybný vzhľadom prepojenie na poľsko-slovenskú hranicu a populárnu turistickú destináciu akou rozhodne Ždiar je. Jej kvalita určite prispeje k vyššej bezpečnosti motoristov ako aj peších turistov a chodcov, čo je samozrejme našim cieľom,“ povedala Ladislava Cengolová, štátna tajomníčka MDV SR, pri slávnostnom strihaní pásky na obnovenej ceste.

Rekonštrukcia cesty I/66 v úseku Ždiar, bola realizovaná na dĺžke 4 960 m. Začiatok úseku rekonštrukcie cesty I/66 je v km 124,830 pri križovatke s miestnou komunikáciou do Bachledovej doliny, koniec v km 129,790 nad obcou pred lyžiarskym strediskom Skicentrum Strednica. Stavebné úpravy priniesli úpravu a rozšírenia vozovky, výstavbu priechodov pre chodcov s osvetlením, chodníkov pre peších, prístreškov autobusových zastávok, výmeny zvodidiel a celkového odvodnenia cesty, ktoré predĺži jej životnosť.

Strihanie pásky na novej ceste I/66 v Ždiari

Modernizácie ciest I. triedy

Ministerstvo dopravy a výstavby SR predpokladá, že tento rok získa dodatočné zdroje z eurofondov vo výške 250 miliónov eur, ktoré investuje do viacerých projektov na regionálnych cestách do roku 2023. Pôjde najmä o obchvaty miest, ako je napríklad Brezno, Holíč, Prievidza, Sabinov, Plavnica. Prefinancuje sa aj projektová príprava rýchlostnej cesty R2 v regióne Horná Nitra. Okrem tohto regiónu smeruje podpora najmä do Prešovského a Banskobystrického kraja.

 

 

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava