Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (23. októbra 2020)

Od pondelka 26. októbra obyvatelia mestských štvrtí Dúbravky a Karlovej Vsi v Bratislave znovu začnú využívať električkovú dopravu po zmodernizovanej trati. Eurofondový projekt z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra za 66 miliónov tak splní svoj cieľ: prispieť k modernej ekologickej verejnej osobnej doprave v hlavnom meste.

Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal na slávnostnom uvedení obnovenej dopravy povedal: „Som veľmi rád, že na tento projekt môžeme využiť eurofondy ako podporu ekologického cestovania obyvateľov. V súčasnej dobe nástupu klimatických zmien sa stáva doprava vo veľkých mestách jednou z kľúčových vecí, na ktoré sa zameriavame. Verím, že sa nám po tomto úspešnom projekte podarí naštartovať aj výstavbu pokračovania električkovej trate v Petržalke, na ktorú máme tiež plánované financie z Európskej únie.

Dúbravsko-Karloveská radiála je hlavnou električkovou tepnou od Starého Mesta, cez Karlovu Ves do Dúbravky. Zmodernizovaný úsek s dĺžkou 6,77 km začína v tuneli pod Hradným vrchom a končí na križovatke M. Sch. Trnavského s Hanulovou. Projekt rekonštrukcie okrem nových koľají zahŕňal aj výmenu trakčného vedenia, dopravnej signalizácie, verejného osvetlenia, modernizáciu 17 cestných úrovňových priecestí a 13 zastávok. S tým súvisí aj bezpečný a bezbariérový prechod chodcov, kvôli ktorým sa zmodernizovali priechody, podchody aj nadchody s novými výťahmi v miestach kde nebol možný bezbariérový presun. Novú trať má striedavo tvoriť pevný betónový kryt a vegetačný povrch. Zmodernizované boli aj štyri trakčné meniarne.

S výstavbou sa začalo minulý rok v júni. Plánované ukončenie modernizácie električkových tratí v Karlovej Vsi bolo tento rok v septembri. Z dôvodu situácie spôsobenou pandémiou prišlo k miernemu omeškaniu. Celkové oprávnené výdavky na projekt z OP Integrovaná infraštruktúra predstavujú 66 205 040,95 eur.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava