Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Brezno (1. októbra 2020))

Obyvatelia Brezna sa o tri roky môžu tešiť na ďalší úsek nového obchvatu, ktorý odvedie prevažne ťažkú nákladnú dopravu z intravilánu mesta. Základný kameň stavby 1,6 kilometrového úseku poklepal včera minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal. Stavba za takmer 20 miliónov bude financovaná s príspevkom z eurofondov.

„Cesta, ktorú dnes začíname v Brezne stavať, je vlastne prostredným úsekom obchvatu. Ten bude kompletný až po dokončení posledného úseku smerom na sever.  Obchvaty miest sú našou prioritou, čo potvrdil aj nedávno schválený plán prioritizácie výstavby ciest,“ povedal minister A. Doležal.  

Nový úsek druhej etapy obchvatu Brezna priamo nadviaže na hotovú prvú etapu obchvatu z roku 2017, ktorý tvorí cesta prvej triedy I/66 smerom od Podbrezovej a končí v kruhovom objazde. Nová časť obchvatu spojí túto cestu južnou trasou s cestou I/72 smerom na Tisovec a Rimavskú Sobotu. Dokončenie výstavby je naplánované v roku 2023.

Projekt predpokladá zníženie dopravnej intenzity v meste minimálne o 50 %, čo samozrejme prispeje k zníženiu negatívnych emisií v meste a zlepšeniu kvality života obyvateľov. Vodiči osobných automobilov by využitím obchvatu Brezna v roku 2023 v smere Banská Bystrica – Tisovec mohli oproti prejazdu mestom ušetriť cca 2,5 minúty. Tretia etapa obchvatu predĺži v budúcnosti cestu s napojením na cestu I/66 smerom na Poprad.

Slávnostné poklepanie základného kameňa 2. etapy výstavby obchvatu Brezna
Slávnostné poklepanie základného kameňa 2. etapy výstavby obchvatu Brezna


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava