Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (3. marca 2021)

V Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra (OPII), ktorý riadi Ministerstvo dopravy a výstavby boli dnes vyhlásené tri vyzvania na projekty trolejbusovej dopravy. Všetky vyzvania sú určené pre Prešov, ktorý je jedným zo štyroch miest oprávnených na použitie eurofondov z OPII. Mesto Prešov a Dopravný podnik mesta Prešov sa môžu uchádzať o takmer 7,5 milióna eur.

Nové trolejbusy

Dopravný podnik mesta Prešov pripravuje už tretí projekt z OPII zameraný na nákup nových moderných trolejbusov. K už dodaným 25 novým trolejbusom pribudne 10 parciálnych – hybridných trolejbusov: štyri štandardné 12-metrové a šesť kĺbových 18-metrových trolejbusov s pomocným pohonom. Ich obstaranie a následne dodanie je plánované do konca tohto roku. Flotila dopravného podniku sa tak v tomto programovom období rozšíri spolu o 35 nových trolejbusov z prostriedkov EÚ.

Aj keď Prešovčania najviac žiadajú nové cesty pre svoje mesto, my nezabúdame ani na ekologickejšie formy dopravy. Dôležitá je ich komplexná príprava a realizácia, k novým vozidlám je potrebné naplánovať aj údržbu a efektívne trate. To sa v Prešove deje a verím, že to posilní vôľu obyvateľov na plnohodnotné využívanie verejnej dopravy,“ povedal Andrej Doležal minister dopravy.

Cieľom ďalšieho projektu je projektová dokumentácia pre modernizáciu údržbovej základne trolejbusov. Má zabezpečiť pripravenosť areálu na zmenu vozového parku a zároveň jej modernizáciu a rekonštrukciu nevyhovujúcich priestorov. Predpokladaný príspevok OPII je viac ako 750 tisíc eur, dokumentácia má byť hotová v budúcom roku.

Trolejbusové trate

V budúcom roku by mesto Prešov malo podľa plánu začať realizovať aj projekt jednosmerného prepojenia Solivarskej ulice s Košickou, na ktorý sa viaže tretie vyzvanie. Pôjde o výstavbu nového jednosmerného prepojenia medzi križovatkou ulíc Východná a Solivarská v smere k železničnej stanici. Toto prepojenie umožní skrátenie jazdy trolejbusov v smere do centra mesta a zruší sa obchádzka obchodného centra OBI. Predpoklad realizácie je v rokoch 2022 a 2023. V príprave sú aj ďalšie dva projekty prešovskej trolejbusovej dopravy, ktoré zabezpečia projektovú dokumentáciu pre modernizáciu ako aj výstavbu nových úsekov trolejbusových tratí a štyri meniarne. Ministerstvo dopravy ako Riadiaci orgán OPII plánuje zverejnenie ďalšieho vyzvania v blízkej dobe.

Trolejbusy v PrešoveRiadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava