Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (17. februára 2021)

V súťaži na dostavbu úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové sa nikto v zákonnej lehote do 15. 2. 2021 neodvolal. Teraz nasleduje ex-ante kontrola súťaže na Úrade pre verejné obstarávanie, a potom už nič nebráni v podpise zmluvy medzi NDS a konzorciom Skanska Slovensko, Česko a Poľsko. V apríli tak bude môcť nový zhotoviteľ Skanska začať so stavebnými prácami.

Chcem sa poďakovať všetkým účastníkom súťaže o dostavbu tunela Višňové za korektnú a férovú súťaž. Zároveň ďakujem kolegom z NDS a ministerstva za jej prípravu, hladký priebeh a vyhodnotenie. Teším sa na podpis zmluvy, najviac však na začiatok výstavby,“ uviedol minister dopravy a výstavby Andrej Doležal.

Predošlý zhotoviteľ konzorcium Salini Impregilo - Dúha odišiel zo stavby kľúčového úseku D1, ktorý odkloní dopravu z cesty I. triedy popod Strečno, v marci 2019. Novú súťaž na dokončenie úseku vyhlásila NDS, a. s. formou tzv. súťažného dialógu v januári 2020. Pred Vianocami prišli ponuky troch stavebných firiem. Ponuky uchádzačov posudzovala a vyhodnotila 11-členná hodnotiaca komisia. Okrem ceny, ktorá mala v hodnotení váhu 45 %, bola kritériom lehota na prípravu projektovej dokumentácie (váha 5 %), lehota na sprejazdnenie diaľnice (váha 35 %) a environmentálne kritérium, konkrétne množstvo akumulovanej vody v krajine (váha 15 %). Zhotoviteľ deklaruje, že úsek D1 dokončí do konca roka 2023, čo je podmienka na čerpanie eurofondov z aktuálneho operačného programu MDV SR OP Integrovaná infraštruktúra.

Okrem dokončenia najdlhšieho tunela s dĺžkou 7 460m bude zhotoviteľ pracovať na siedmich mostoch a zvyšku úseku s celkovou dĺžkou 13 510m. Po dokončení prinesie úsek úsporu času motoristom 15 min, prepojí novootvorený úsek D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka (čím vznikne úplný obchvat Žiliny) s už existujúcim diaľničným obchvatom Martina.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava