Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (14. február 2023)
Vyzvanie na projekt modernizácie križovatiek na cestách I.triedy naprieč celým Slovenskom.

Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (3. február 2023)
Ministerstvo dopravy SR plánuje zmodernizovať výhybky v ŽST Krompachy.  

Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (14. december  2022)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejnilo dve nové vyzvania na projekty verejnej osobnej dopravy. 

Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (14. december 2022)
Ďalší projekt zvýši bezpečnosť a plynulosť premávky v Banskobystrickom kraji.

Vyzvanie na cestný projekt OPIIBratislava (3.novembra 2022)
 Vyzvanie na národný projekt rozvoja vodnej dopravy.

Vyzvanie na cestný projekt OPIIBratislava (12.augusta 2022)
 Vyzvanie na národný projekt rozvoja vodnej dopravy.

Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (2. august 2022)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR plánuje modernizovať koľaje na západnom Slovensku.

Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (2. august 2022)
Ďalší projekt zmodernizuje mosty v Banskobystrickom kraji.

Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (13. júl 2022)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR plánuje z prostriedkov EÚ zmodernizovať cestu I.triedy.

Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (9. jún  2022)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejnilo vyzvanie na projekt verejnej osobnej dopravy. Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava