Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (17. septembra 2021)

Moderné priestory pre technicko-hygienickú údržbu pribudnú okrem Nových Zámkov aj dvoch ďalších mestách – vo Zvolene a Humennom. Zmluvu o dielo Technicko- hygienickej údržby železničných koľajových vozidiel pre stredisko Nové Zámky podpísali za účasti Otokara Kleina, primátora mesta Nové Zámky, Roman Koreň, predseda predstavenstva ZSSK so zástupcom dodávateľskej spoločnosti Metrostav Martinom Kokavcom. Prítomní zároveň poklepali základný kameň novej stavby, ktorá sa začne realizovať v najbližších týždňoch.

Nové pracovisko infraštruktúry technicko-hygienickej údržby (THÚ) Nové Zámky bude vybudované v priestoroch súčasného rušňového depa Nové Zámky. Doteraz boli poskytované služby THÚ realizované na viacerých pracoviskách uzlových staníc, navyše boli vo veľkej miere obmedzené poveternostnými podmienkami, keďže šlo o otvorený priestor alebo priestor priamo na koľajisku železničných staníc, pričom niektoré potrebné činnosti sa museli odsúvať. Po spustení spomínaných stredísk THÚ sa bude čistenie sústreďovať do nových pracovísk, ktoré zaručia včasné vykonávanie potrebných činností a zároveň zvýšia komfort práce našich zamestnancov.

Stredisko THÚ je vstupenka do 21. storočia, čo sa údržby vlakov týka, pretože súčasné pracoviská nezodpovedajú potrebám nových vozidiel, ktoré boli ZSSK v ostatných rokoch obstarané. Veľkou výhodou strediska THÚ je čistenie exteriéru aj interiéru vozidiel i krátkodobá technická údržba. To všetko bude vytvorené na jednom mieste a pod jednou strechou vybudovaním novej haly prevádzkového ošetrenia súprav, haly stabilného umývača, koľají pre čistenie toaliet vo vozňoch s uzavretým systémom WC, nových rozvodov inžinierskych sietí, ako aj nevyhnutných nových technológií pre danú činnosť technickej a hygienickej údržby železničných koľajových vozidiel. V stredisku bude možné umývať vozidlá aj pri nižších teplotách.

Všetky služby moderných stredísk THÚ v súlade s ich vybavením a určením budú poskytované aj ostatným dopravcom, ktorí využívajú slovenské koľaje. Strediská teda budú mať prínos pre cestujúcich všetkých spoločností vrátane súkromných dopravcov.

Pre vybudovanie kompletného a funkčného pracoviska THÚ v Nových Zámkoch je potrebné realizovať výstavbu nasledovných objektov a prevádzkových súborov:

 • vchodovo-odchodové koľajiská priamo spojené so železničnou sieťou,
 • hala prevádzkového ošetrenia súprav,
 • koľaje s prehliadkovým kanálom,
 • čistiace a fekálne koľaje s kanálmi a zariadeniami na odsávanie,
 • stabilný halový umývač, ručný umývač,
 • zariadenia na manipuláciu s fekáliami a s tuhým odpadom,
 • testovacie zariadenia,
 • posunovacie zariadenia.

Na Slovensku budú v najbližšej dobe vybudované tri moderné strediská THÚ, a to okrem Nových Zámkov aj vo Zvolene a Humennom. Od projektu si ZSSK sľubuje zvýšenie kvality vykonávania čistenia, údržby, technických kontrol a menších opráv vlakových súprav za lepších podmienok ako v súčasnosti.

THÚ Nové Zámky

Predpokladané finančné náklady na výstavbu strediska THÚ v Nových Zámkoch sú vo výške 41,8 mil. eur bez DPH. Hlavnú časť pokryjú prostriedky z eurofondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, zvyšok pôjde zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov ZSSK, konkrétne:

 • Európsky fond regionálneho rozvoja: 33,6 mil. eur,
 • ŠR SR: 5,9 mil. eur,
 • ZSSK: 2,3 mil. eur.

Začiatok výstavby predpokladáme v septembri 2021 a trvanie výstavby odhadujeme na 20 mesiacov, tzn. predpoklad začatia užívania nového strediska THÚ v Nových Zámkoch je v priebehu roka 2023 (máj – jún 2023).

THÚ Zvolen

Predpokladané finančné náklady na výstavbu strediska THÚ vo Zvolene sú vo výške 34,2 mil. eur bez DPH. Hlavnú časť pokryjú prostriedky z eurofondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, zvyšok pôjde zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov ZSSK, konkrétne:

 • Európsky fond regionálneho rozvoja: 27,3 mil. eur,
 • ŠR SR: 4,8 mil. eur,
 • ZSSK: 2,0 mil. eur.

Začiatok výstavby predpokladáme v septembri 2021 a trvanie výstavby odhadujeme na 20 mesiacov, tzn. predpoklad začatia užívania nového strediska THÚ vo Zvolene je v priebehu roka 2023 (máj – jún 2023).

THÚ Humenné

Predpokladané finančné náklady na výstavbu strediska THÚ v Humennom sú vo výške 28,6 mil. eur bez DPH. Hlavnú časť pokryjú prostriedky z eurofondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, zvyšok pôjde zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov ZSSK, konkrétne:

 • Európsky fond regionálneho rozvoja: 22,8 mil. eur,
 • ŠR SR: 4,0 mil. eur,
 • ZSSK: 1,7 mil. eur.

Začiatok výstavby predpokladáme v septembri 2021 a trvanie výstavby odhadujeme na 20 mesiacov, tzn. predpoklad začatia užívania nového strediska THÚ v Humennom je v priebehu roka 2023 (marec – apríl 2023).

Vo vyššie uvedených celkových sumách nie sú zahrnuté náklady na služby stavebného dozoru, v súčasnosti na uvedenú službu prebieha proces VO.

Prítomní poklepali základný kameň novej stavby THÚ v Nových Zámkoch, ktorá sa začne realizovať v najbližších týždňoch

THÚ Nové Zámky bude vybudované v priestoroch súčasného Rušňového depa
THÚ Nové Zámky bude vybudované v priestoroch súčasného Rušňového depa Nové Zámky
 
Základný kameň nového THÚ v Nových Zámkoch
Základný kameň nového THÚ v Nových Zámkoch
 


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava