Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (30. augusta 2021)

Projekt R2 Košice Šaca – Košické Oľšany II. úsek už má zabezpečené financovanie z eurofondov. Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške viac ako 165 miliónov eur dnes v Bratislave podpísal minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal a Ivana Piňosová​, členka predstavenstva NDS. 

Predmetom projektu je stavba tzv. juhovýchodného obchvatu Košíc. Verejné obstarávanie na zhotoviteľa je vo finálnej fáze. Predpoklad začatia stavebných prác úseku, ktorý je dlhý 14,262 km je na jeseň tohto roka. Stavebné práce sú plánované na 36 mesiacov, preto projekt nebude možné ukončiť v programovom období 2014 - 2020 a bude fázovaný.       

Základné údaje o stavbe:

  • dĺžka úseku 14,2618 km
  • počet mimoúrovňových križovatiek 3
  • počet mostov 13
  • počet zárubných a oporných múrov 2
  • dĺžka protihlukových stien 7,224 km
  • odpočívadlo Valaliky
 
Podpis zmluvy o NFP na R4 Košice, Šaca - Košické Oľšany
 


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava