Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Košice (24. augusta 2021)

Projekt elektrifikácie železničnej trate Haniska – Moldava nad Bodvou už má zabezpečené financovanie z eurofondov. Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške viac ako 65 miliónov eur dnes v Košiciach podpísal minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal a generálny riaditeľ ŽSR Miloslav Havrila. 

,,Elektrifikácia trate medzi Haniskou pri Košiciach a Moldavou nad Bodvou je dobrá správa pre celý región. Obyvateľom prinesie rýchlejšie cestovanie do Košíc, pri ktorom je možné využiť aj moderný prestupný terminál s pohodlným parkovaním v Moldave,” povedal A. Doležal.

Predmetom projektu je elektrifikácia traťového úseku Haniska pri Košiciach -  Moldava nad Bodvou mesto (v dĺžke 21,5 km), v rámci ktorej sa vybudujú zariadenia nevyhnutné pre jazdu elektrických vlakov (trakčné vedenie, transformačné stanice), čiastočne sa zmodernizuje železničný zvršok a spodok a zvýši sa rýchlosť vo vybraných oblúkoch, vymenia sa staničné a traťové zabezpečovacie zariadenia (okrem stanice Haniska) s inštaláciou ich diaľkového zariadenia a kompletne sa vymenia nástupištia.       

Stavebné práce súvisiace s elektrifikáciou trate prebiehajú od začiatku júla, kedy ŽSR podpísali zmluvu s víťazom verejného obstarávania. Projekt by mal byť hotový na konci roka 2023.

 
Na obrázku tunel Bikoš vo výstavby
Tunel Bikoš je prerazený


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava