Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (21. februára 2019)

Európska komisia schválila definitívne rozhodnutie, ktoré ušetrí z rozpočtu Bratislavy a Košíc viac ako 40 miliónov eur. Daň z pridanej hodnoty pri dopravných projektoch bude výdavkom, ktorý bude pri  projektoch mestskej hromadnej dopravy preplácaný.

Rokovania s Európskou komisiou sa začali koncom roka 2016, po tom, čo sa v Košiciach začal realizovať projekt modernizácie električkových tratí. EK vtedy projekt schválila, ale bez možnosti preplácania DPH.

Za slovenskú stranu sa na rokovaniach zúčastňovalo ministerstvo dopravy a výstavby SR a Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Našou snahou bolo vyrokovať také riešenie, aby boli prijímatelia zaťažení čo najmenej  a zároveň, aby nebolo ohrozené čerpanie európskych peňazí.

Rozhodnutie EK znamená, že mestu Košice bude preplatená DPH na projekt modernizácie električkových trati vo výške viac ako 15 miliónov eur. V najbližších rokoch ušetrí na DPH aj Bratislava. Predpokladaná výška preplatenej DPH na projekty, ako je električková trať cez Petržalku, či modernizácie Karloveskej radiály, je viac ako 25 miliónov eur.

Ministerstvo dopravy ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra vyslovuje poďakovanie za pomoc pri riešení problematiky preplácania DPH tímu expertov z poradného orgánu JASPERS, zástupcom EK zodpovedných za regionálnu a mestskú politiku (DG REGIO) a kolegom z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava