Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (27. marca 2019)

Na budovanie dopravnej infraštruktúry či na podporu moderných a efektívnych spôsobov dopravy na Slovensku bude vyčlenených z európskych zdrojov ešte viac peňazí. Vláda SR na svojom rokovaní schválila materiál z dielne Ministerstva dopravy a výstavby SR a Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý hovorí o presune časti výkonnostnej rezervy európskych fondov. Do Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) sa presunie 250,12 miliónov eur. Tieto zmeny musí ešte schváliť Európska komisia (EK).

Máme nadpriemerne dobré výsledky v čerpaní európskych financií aj v zazmluvňovaní projektov. Pokračujeme v príprave nových projektov, ktoré budú zamerané na smart riešenia s pridanou hodnotou a projekty v najslabších regiónoch Slovenska. Som veľmi rád, že na ne získame aj ďalšie finančné zdroje," povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Financie z európskych fondov, ktoré sú určené pre Slovensko, sa nestratia. Ide o možnosť preprogramovať, resp. navýšiť financie do tých operačných programov a ich prioritných osí, ktoré sa dobre a najmä zmysluplne čerpajú. Prioritou Slovenska je dobudovať a opravovať cesty a diaľnice," povedal podpredseda vlády SR Richard Raši. Európske peniaze budú prostredníctvom tzv. realokácií presunuté do OPII a jeho prioritnej osi 6, ktorá je zameraná na budovanie cestnej infraštruktúru v regiónoch.

Ministerstvo dopravy už dlhší čas pripravuje zásobník projektov na regionálne cesty. Tie sú zamerané na smart riešenia s pridanou hodnotou a projekty v dôležitých regiónoch Slovenska, ako je Prešovský, Banskobystrický kraj a Horná Nitra. Financie budú investované do projektov, ako sú napríklad obchvaty miest Brezno, Holíč, Prievidza, Sabinov, Plavnica, preložka cesty I/18 Nižný Hrabovec – Petrovce nad Laborcom, či výstavba Zeleného mostu pre zver ponad diaľnicu D3.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava