Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (10. decembra 2018)

Slovenská republika podpísala s Európskou investičnou bankou (EIB) novú rámcovú Dohodu o financovaní. Ministerstvo dopravy a výstavby SR z nej bude čerpať rámcový úver na spolufinancovanie investícií v oblasti dopravy pre projekty Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) a Nástroja na prepájanie Európy (CEF). Hodnota rámcovej zmluvy je 319,6 miliónov eur.

„To, že dnes podpisujeme druhú Dohodu o financovaní medzi Európskou investičnou bankou a Slovenskou republikou je jasným dôkazom úspešného zazmluvňovania a čerpania eurofondov na dopravné projekty,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Na každý z projektov, ktoré financuje Európska únia musí štát prispieť minimálne 15 percentným podielom zo štátneho rozpočtu. Pri celkovej hodnote projektov na dopravu 4,6 miliardy eur musí štát zabezpečiť približne 700 miliónov eur na spolufinancovanie dopravných projektov zrealizovaných v rokoch 2014 - 2020. V roku 2015 bola podpísaná rámcová dohoda s EIB na prvú časť úveru, na sumu 350 mil. eur. Táto suma bude čerpaná v dvoch platbách.

Dohoda, ktorá sa podpisuje dnes, je nová rámcová zmluva na zvyšnú časť úveru v sume 319,6 mil. eur. Ministerstvo dopravy bude úver čerpať podľa potreby, maximálne však v troch finančných prevodoch.

„Ako už nejaký čas poukazujeme, v prípade, že by sme mali financie, dokázali by sme zrealizovať aj viac dopravných projektov. Momentálne intenzívne rokujeme o presune peňažných prostriedkov z operačných programov, u ktorých je predpoklad, že nedokážu vyčerpať svoju alokáciu,“ doplnil A. Érsek.

Investície do infraštruktúry priniesli v posledných 15 rokoch nárast siete diaľnic, rýchlostných ciest a moderných železničných tratí.  Viac ako 60 percent verejných investícií na Slovensku je z fondov Európskej únie.

Podpis zmluvy SR s EIB

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava