Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (9. januára 2019)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre OP Integrovaná infraštruktúra pripravilo komunikačnú kampaň s cieľom informovať verejnosť o podpore Európskej únie pri modernizácii dopravy na Slovensku.

Kampaň sa začala v decembri 2018 vysielaním spotov v celoštátnych televíziách. Celkovo boli pripravené štyri spoty, ktoré verejnosti približujú konkrétne projekty realizované v rámci celej krajiny (diaľnice, železnice, verejná osobná doprava). Hlavnou myšlienkou spotov, ktoré sa viažu k rodine z východného Slovenska je, že vďaka modernej doprave majú ľudia k sebe bližšie. Každý člen rodiny sa pohybuje iným módom dopravy a dva z troch sú venované hromadnej osobnej preprave (vlak, električka), ktorú podporuje európska dopravná politika.

Komunikácia OP Integrovaná infraštruktúra bude komplexná a zacielená na všetky cieľové skupiny v populácii. Od januára postupne pribudne online reklama, rozhlas, regionálne televízie a reklama v prostriedkoch verejnej dopravy. Hlavná časť komunikačnej kampane potrvá do mája tohto roku. Vysielanie v regionálnych televíziách bude prebiehať až do decembra 2019.

Informovanie o pomoci Európskej únie pri modernizácii dopravy na Slovensku prostredníctvom fondov EÚ je povinnosťou, ktorá vyplýva z nariadení EÚ ako aj z národného systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov.Financie na komunikačné aktivity sú účelovo viazané na komunikáciu a nie je možné ich využiť na iné účely, ako napríklad na modernizáciu ciest, či železníc. Informovanie prispieva aj k podpore financovania projektov a posilnenia verejnej kontroly realizácie jednotlivých aktivít.

Základný spot kampane 2019 si môžete pozrieť tu.

Šťastná rodina
Zdroj: youtube.com

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava