Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


Bratislava (26. január 2017)
Zástupcovia Riadiaceho orgánu OPII prijali pozvanie kolegov z Českej republiky na partnerské stretnutie o rovnako cielených operačných programoch. Vymenili si skúsenosti z implementácie projektov z minulého programového obdobia 2007 – 2013.

Bratislava (12. október 2016)
Projekt diaľničného úseku D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno dnes schválila Európska komisia. Projekt získal hodnotenie kvality JASPERS (IQR), čo výrazne urýchlilo schvaľovací proces.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava