Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


D3_Svrčinovec_Skalité(Bratislava, 23. novembra 2017)

Riadiaci orgán pre OP Integrovaná infraštruktúra uskutočnil prvé zasadnutie Riadiaceho výboru pre tvorbu metodiky posudzovania dopadov zmeny klímy na dopravné projekty.

Nový obchvat Brezna(Brusel, 23. novembra 2017 )

Na pôde Európskeho parlamentu sa uskutočnil Dunajský deň 2017. Zástupcovia dunajských krajín počas neho diskutovali aktivity, ktoré majú viesť k potrebným inováciám na Dunaji.

D3_Svrčinovec_Skalité(Bratislava, 9. novembra 2017)

Európska únia prispela na výstavbu diaľničného úseku D3 Svrčinovec – Skalité sumou viac ako 300 miliónov eur. Rozhodnutie o schválení druhej fázy projektu dostalo Slovensko dňa 9. 11. 2017.

Nový obchvat Brezna(Brezno, 25. septembra 2017 )
Centrum Brezna sa sčasti zbavilo tranzitnej kamiónovej dopravy. V meste totiž otvorili prvú časť dlho očakávaného obchvatu.

Rada ministrov v Taline(Tallinn, 20. septembra 2017)

Zástupcovia RO OPII sa zúčastnili zasadnutia neformálnej rady ministrov dopravy k budúcnosti financovania dopravných projektov zo zdrojov EÚ.

6. monitorovaci výbor OPII(Nimnica, 5. septembra 2017)

Minister dopravy a výstavby Arpád Érsek bol na kontrolnom dni tunela Diel pri obci Nimnica. Výstavba tunela je súčasťou projektu Modernizácia železničnej trate Púchov – Považská Teplá.

6. monitorovaci výbor OPIIBratislava (20. júla 2017)
Európska komisia zverejnila Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2016.

6. monitorovaci výbor OPIIBratislava (28. júna 2017)
Operačný program Integrovaná infraštruktúra má za sebou už šieste riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru. Členovia schválili Výročnú správu za rok 2016 a Revíziu programového dokumentu OPII.

Sofia, 24. marca 2017
Zástupcovia OP Integrovaná infraštruktúra sa zúčastnili v bulharskej Sofii rokovania kohéznych krajín k riešeniu dopravy. Základnými témami ktoré účastníci konferencie riešili, bolo financovanie dopravnej infraštruktúry inovatívnymi metódami.

Bratislava (26. január 2017)
Zástupcovia Riadiaceho orgánu OPII prijali pozvanie kolegov z Českej republiky na partnerské stretnutie o rovnako cielených operačných programoch. Vymenili si skúsenosti z implementácie projektov z minulého programového obdobia 2007 – 2013.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava