Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


(Nimnica, 5. septembra 2017

Minister dopravy a výstavby Arpád Érsek bol na kontrolnom dni tunela Diel pri obci Nimnica. Výstavba tunela je súčasťou projektu Modernizácia železničnej trate Púchov – Považská Teplá, ktorý je plánovaným projektom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Projekt je investične aj technicky najnáročnejšia stavba železníc posledných rokov. Takmer 16 kilometrový úsek bude zmodernizovaný za 364,9 miliónov € bez DPH. Výstavba potrvá 40 mesiacov, jej ukončenie je naplánované na január 2020.

Arpád Érsek a zástupcovia ministerstva si za prítomnosti zástupcov ŽSR (investor), zhotoviteľa, projektanta a miestnej samosprávy si pozreli aktuálny priebeh výstavby zo strany západného portálu tunela Diel, oboznámili sa s práve realizovanými prácami, zhodnotili plnenie harmonogramu, ako aj riešenie problémov, ktoré uvedená stavba so sebou prináša. Súčasťou akcie bolo aj tradičné posvätenie sochy svätej Barbory, patrónky baníkov, ktorú posvätil Mos. Mgr. Michal Keblušek.

Tunel Diel je pomenovaný po blízkom vrchu, ktorý sa práve prostredníctvom tunelového riešenia podarí preklenúť pre novú železničnú trať. Tunel bude jednorúrový dvojkoľajový s dĺžkou v osi 1081,7 m s traťovou rýchlosťou 160 km/h. Je jedným z dvoch tunelov, ktoré sa budú realizovať v rámci modernizácie železničnej trate v úseku Púchov – Považská Teplá.

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava