Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


Sofia, 24. marca 2017

Zástupcovia OP Integrovaná infraštruktúra sa zúčastnili v bulharskej Sofii rokovania kohéznych krajín k riešeniu dopravy.

Regionálna konferencia o investíciách v doprave
Účastníci konferencie s eurokomisárkou pre dopravu Violetou Bulc.Základnými témami, ktoré účastníci konferencie riešili, bolo financovanie dopravnej infraštruktúry inovatívnymi metódami. Budúcnosť fondov EÚ nie je v grantových programoch, ale v návratných formách pomoci, alternatívne spôsoby financovania projektov prinášajú rôzne finančné nástroje. Na stretnutí sa hľadali odpovede na otázky, čo môže Európska únia urobiť pre kvalitnejšiu a rýchlejšiu implementáciu projektov v doprave.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava