Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


(Bratislava, 9. novembra 2017

Európska únia prispela na výstavbu diaľničného úseku D3 Svrčinovec – Skalité sumou viac ako 300 miliónov eur. Rozhodnutie o schválení druhej fázy projektu, pri ktorej EÚ poskytla zdroje vo výške viac ako 130 miliónov eur, dostalo Slovensko dňa 9. novembra 2017.

Tento dôležitý úsek diaľnice D3 je v prevádzke od júna tohto roku. Novootvorená  diaľnica je na trase európskeho dopravného koridoru v severojužnom smere. Tranzitná doprava na tomto úseku tvorí približne tretinu celkovej premávky. 

Prvá fáza projektu D3 Svrčinovec- Skalité bola financovaná cez Operačný program Doprava (2007-2013). Projekt bol schválený rozhodnutím EK zo dňa 28.1.2016, EÚ naň poskytla viac ako 153 mil. eur.

 V súčasnosti sa s podporou európskych zdrojov stavia nadväzujúci úsek diaľnice D3 Čadca Bukov  - Svrčinovec, ktorý o štyri roky odľahčí dopravu v meste Čadca a jej okolí. Po jeho dobudovaní bude scelených spolu dvadsať kilometrov bezpečnej a rýchlej cesty z Čadce až na hranice s Poľskom.

 

 


 

 


 

 
 


 

 
 


 

 
 


 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava