Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


Vyzvanie na cestný projekt OPIIBratislava (11. augusta  2023)
Projekt predĺženia električkovej trate v bratislavskej Petržalke získal kladné stanovisko technických expertov IQR (Independent Quality Review).

Nové pantery pre SlovenskoBratislava (11. júla 2023)
Európske peniaze smerujú do diaľnic, ciest I. triedy, ale aj do železničnej a verejnej osobnej dopravy.

EU logo Plavnica (22. júna 2023)
Vďaka eurofondom majú motoristi bezpečnejšiu cestu pri Starej Ľubovni.

Monitorovací výbor Bratislava (30. mája 2023)
Ako sa nám darilo v eurofondoch je možné nájsť v zhrnutí pre občanov.

Nové pantery pre SlovenskoBratislava (25. mája 2023)

Prehľad projektov verejnej osobnej dopravy financovaných v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 a nové projekty až do roku 2029.

EU logo Prešov (18. mája 2022)
V rámci výstavby prešovského obchvatu sa podarilo splniť všetky vopred stanovené míľniky na čas.

Vyzvanie na cestný projekt OPIIBratislava (24. apríla 2023)
Modernizácia kľúčového dopravného uzla v Žiline má schválené peniaze z Bruselu.

Ikona TIOP Trebišov (19. apríla 2023)

Presmerovanie autobusovej stanice umožní pokračovanie prác na ďalších objektoch v rámci projektu TIOP Trebišov.

Nové pantery pre SlovenskoBratislava (12. apríla 2023)
Prehľad projektov cestnej dopravy financovaných v aktuálne končiacom Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 ako aj na nasledujúce európske finančne nástroje až do roku 2029.

EU logo Bratislava (4. apríla 2022)
Vďaka eurofondom  u nás vznikajú kľúčové dopravné projekty.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava