Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


(Brusel, 23. novembra 2017)

Dunajský región potrebuje efektívny, inovatívny a trvalo udržateľný rast založený na ekologickom dopravnom systéme. A práve Dunajská vodná cesta má potenciál priniesť také logistické riešenia, z ktorých môžu profitovať priemyselné podniky pôsobiace aj na rýchlo rastúcich trhoch pri Čiernom a Kaspickom mori a na Blízkom východe.
Preto sa na pôde Európskeho parlamentu vo štvrtok 23. novembra uskutočnil Dunajský deň 2017. Zástupcovia dunajských krajín počas neho diskutovali s členmi Európskeho parlamentu, Európskej komisie a ďalším dôležitým osobnostiam z oblasti priemyslu aktivity, ktoré majú viesť k potrebným inováciám na Dunaji.
Projekty, ktoré sa realizujú a pripravujú na Slovensku, prezentoval v Bruseli generálny riaditeľ sekcie riadenia projektov z ministerstva dopravy Juraj Méry. Plénum v Európskom parlamente informoval o celkovej alokácii v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra a v Nástroji na prepojenie Európy (CEF) na projekty, ktoré Slovensko posunú bližšie k spoľahlivej a užívateľsky priateľskej infraštruktúre vodnej dopravy. Celkovo môže Slovensko do roku 2023 investovať na tento cieľ cca 297 mil. eur.
Medzi najdôležitejšie projekty, ktoré J. Méry predstavil, patrí pripravovaná modernizácia prístavu v Bratislave a modernizácia plavebných komôr v Gabčíkove. Ďalším pripravovaným projektom sú rehabilitačné opatrenia na zdrži Hrušov, ktoré znížia záťaž na životnom prostredí v danej oblasti rieky Dunaj. Zástupca ministerstva dopravy tiež prítomným členom europarlamentu a Komisie prezentoval myšlienku vytvorenia pravidelnej verejnej osobnej prepravy ekologickými plavidlami. Vodná cesta po Dunaji by mohla pomôcť odľahčiť preťažené cesty a skrátiť cestovanie obyvateľom priľahlých oblastí na juh od Bratislavy.
Eurokomisárka pre dopravu Violeta Bulc vo svojom vystúpení označila rok 2018 za rok multimodality. Slovenské projekty majú perspektívu tento cieľ naplniť a ministerstvo dopravy a výstavby SR má ambíciu využiť na vodné projekty všetky dostupné európske zdroje.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava