Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Cesty Železnice Verejná osobná doprava Vodná doprava Informatizácia Výskum a inovácie

OPERAČNÝ PROGRAM INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA - ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (OPII) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky o čerpaní pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy, informatizácie spoločnosti a podpory výskumu, vývoja a inovácií na roky 2014 – 2020 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií a zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, verejnej osobnej dopravy, informačnej spoločnosti, podpory výskumných, vývojových a inovačných kapacít a rozvoja malého a stredného podnikania.

(Brezno, 25. septembra 2017)

Centrum Brezna sa sčasti zbavilo tranzitnej kamiónovej dopravy. V meste totiž otvorili prvú časť dlho očakávaného obchvatu. Obchvat je zatiaľ v predčasnom užívaní, má dĺžku 2,5 kilometra a jeho súčasťou sú mosty, zárubné múry a protihlukové steny. Celkové stavebné náklady boli 21 183 000 eur, lehota výstavby bola 29 mesiacov. Stavba bola financovaná zo štátneho rozpočtu a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Druhá časť obchvatu smerom na Horehronie a Gemer je v súčasnosti v procese projektovej prípravy.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava