Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


Kontrolný deň na D1 v PrešoveBratislava (12. 7. 2018)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR v mene predsedajúcej krajiny V4 zorganizovalo rokovanie dopravných expertov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďarska.

Bratislava (10. júla 2018)
Spätne sme zhodnotili a zanalyzovali dva veľké cestné projekty z eurofondov, ktoré sú už v prevádzke. Dokázali sme výhodnosť našich projektov okrem úžitku pre obyvateľov aj z finančného hľadiska.+ ENGLISH version

3 kolo workshopovTrenčianske Teplice (21. júla 2018)
Témou tretieho stretnutia série workshopov zameraných na výmenu skúsenosti v oblasti verejného obstarávania boli obstarávania stavebných prác v oblasti projektov cestnej infraštruktúry.

OPII najvyšší v čerpaníBratislava, 12. júna 2018
Čerpanie peňazí z nášho operačného programu tvorí takmer polovicu zo všetkých vyčerpaných eurofondov na Slovensku. Investície smerovali do diaľnic, ciest I. triedy, ale aj železničnej a verejnej osobnej dopravy.

Verejné prerokovanieBratislava, 12. júna 2018
Pozvánka na verejné prerokovanie výsledkov Štúdie realizovateľnosti I/18 a I/74 Lipníky – Ubľa. Prerokovanie sa bude konať v priestoroch IVSC Košice na Kasárenskom námestí č. 4 v Košiciach.

Prehliadka projektu výstavby novej električkovej trate v PetržalkeBratislava, 4. mája 2018
Ôsme riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru (MV) pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) sa uskutočnilo v piatok 4. mája v Bratislave.

Tunel Višňové(Bratislava, 20. marca 2018)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako riadiaci orgán OPII získalo 14. marca 2018 dokument „Action Completion Note“(ACN) pre veľký projekt OPII: D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, II. fáza.

Starý mostBratislava (20. 12. 2017)

Slogan autorky víťazného videospotu v súťaži Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu 2017, ako aj inovatívny spôsob spracovania témy oslovil odbornú porotu najviac.

Školenie komunikačných manažérov(Bratislava, 5. decembra 2017)

Riadiaci orgán usporiadal školenie pre všetkých pracovníkov komunikácie a marketingu, ktorí pracujú pre organizácie prijímateľov OPII. Súčasťou školenia bol networking a výmena skúsenosti.

výmena skúseností s používaním MEAT kritérií(Bratislava, 6. decembra 2017)

Zástupcovia Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. a OPII sa zúčastnili pracovného stretnutia so zástupcami Masarykovej univerzity, Vysokého učení technického a magistrátu mesta Brno.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava