Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (7. januára 2021)
Rok 2021 venovala Európska komisia železniciam. Táto iniciatíva vyzdvihne výhody železničnej dopravy ako spôsobu dopravy pre všetkých európanov.

Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (16. novembra 2020)
Útvar hodnoty za peniaze  zverejnil svoje hodnotenie k študii realizovatelnosti Prievidza – Jelšovce, podľa ktorého sa stotožnuje s odporúčaním štúdie realizovateľnosti.

Vyzvanie na vodný projekt OPIIBratislava (2. novembra 2020)
Projekt na deväť úplne nových elektrických vlakov, na ktorý vyhlásila súťaž Železničná spoločnosť Slovensko, sa bude uchádzať o preplatenie z peňazí Európskej Únie.

Elektrická jednotkaŽilina (2. októbra 2020)
Prvá z elektrických jednotiek z najväčšieho tendra v histórii Železničnej spoločnosti Slovensko dorazila do Žiliny na skúšky a testovanie. Ak všetko dobre pôjde, už v novembri

Tunel MilochovMilochov (7. septembra 2020)
V pondelok bol slávnostne prerazený železničný tunel Milochov pod vrchom Stavná, ktorý bude súčasťou nového úseku železničnej trate Púchov – Považská Bystrica

Verejné prerokovanieBratislava, 24. januára 2020
Pozvánka na verejné prerokovanie výsledkov Štúdie realizovateľnosti úsekov ciest I. triedy v Košickom a Prešovskom kraji. Prerokovanie sa bude konať  zasadačke  Okresného úradu Stará Ľubovňa. 

Nová cesta okolo PlavniceBratislava (15. januára 2020)
Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek podpísal zmluvu o nenávratný finančný príspevok na preložku cesty I/68 pri Plavnici. Nová cesta I/68 bude mať dĺžku 5,7 km.

Mimoriadny monitorovací výborBratislava (15. januára 2020)
Monitorovací výbor zasadol prvýkrát v novom zložení, v ktorom sú po zlúčení operačných programov Integrovaná infraštruktúra a Výskum a inovácie aj zástupcovia za oblasti výskumu, vývoja a inovácií.

Návšteva projektu Modernizácia železničnej trate Púchov - Považská TepláŽilina (26. november 2019)
Členovia Monitorovacieho výboru OPII sa stretli na 11.riadnom zasadnutí v Žiline. Súčasťou zasadnutia bola obhliadka projektu modernizácie železničnej trate v úseku Púchov – Považská Teplá.

Verejný prístavBratislava (17. októbra 2019)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR cez OPII prefinancuje vypracovanie technicko-ekonomickej štúdie na vybudovanie zázemia pre plavidlá vo verejnom prístave BratislavaRiadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava