Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


(Bratislava, 6. decembra 2017)

Dňa 6.12.2017 sa zástupcovia Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. a Riadiaceho orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (RO OPII) zúčastnili pracovného stretnutia so zástupcami Masarykovej univerzity, Vysokého učení technického a magistrátu mesta Brno za účelom výmeny praktických skúseností s používaním kritéria ekonomicky najvýhodnejšej ponuky (MEAT) pri obstarávaní služieb intelektuálneho plnenia, ako napríklad služby stavebného dozoru, projektovania a pod.

Toto stretnutie je úspešným nadviazaním spolupráce v oblasti výmeny skúseností s používaním MEAT kritérií, a to hlavne vo verejných obstarávaniach financovaných z fondov EÚ v rámci OPII 2014-2020.

Výmena skúseností s používaním MEAT kritériíRiadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava