Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


Bratislava (12. 7. 2018)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR v mene predsedajúcej krajiny V4 zorganizovalo rokovanie dopravných expertov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďarska. Témou rokovania bolo financovanie dopravných projektov v ďalšom programovom období 2021 až 2027. Predstavitelia krajín Višegrádu prezentovali postoje svojich krajín k novým návrhom legislatívy z Európskej komisie. Zhodli sa na tom, že európske fondy sú pri modernizácii dopravy absolútne kľúčové pre všetky štyri krajiny.  Jednou z priorít, ktoré sú spoločné pre krajiny V4, je zosúladenie štrukturálnych fondov a finančného nástroja CEF tak, aby boli bolo možné investovať čo najviac peňazí na dobudovanie európskej diaľničnej siete v jednotlivých krajinách. Tieto priority budú krajiny V4 v Bruseli presadzovať spoločne, čo bude znamenať lepšiu perspektívu na dobrý výsledok.

Diaľnica pri Prešove sa stavia

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava