Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


Trenčianske Teplice (21. júla 2018)

Riadiaci orgán pre OP Integrovaná infraštruktúra zorganizoval vo štvrtok 21. júla 2018 tretí zo série workshopov zameraných na výmenu skúsenosti v oblasti verejného obstarávania, ktoré sa konalo v Trenčianskych Tepliciach. Kým na predchádzajúcich workshopoch sa vymieňali skúsenosti z verejných obstarávaní projektovej dokumentácie, témou tretieho stretnutia bola výmena skúseností z verejného obstarávania stavebných prác v oblasti projektov cestnej infraštruktúry.

Hlavným cieľom workshopu bolo otvoriť diskusiu a vymeniť si skúsenosti z praxe v oblasti verejného obstarávania stavebných prác projektov cestnej infraštruktúry financovaných zo zdrojov OPII. Na stretnutí diskutovali zástupcovia verejných obstarávateľov – prijímateľov z OPII, zástupcovia zo strany súkromného sektora (dodávatelia stavebných prác, ale aj dodávatelia projektových dokumentácií), zamestnanci ministerstva dopravy a mimovládnych organizácií, hlavne o základných problémoch v procese VO, nadmernej administratívnej záťaži, nastavení podmienok účasti a zmluvných podmienkach.

MDV SR plánuje na jeseň pokračovať v sérii workshopov s cieľom zefektívniť proces verejného obstarávania projektov OPII.

 

 

Workshop o VO

 

Worskshop o VO v Trenčianskych tepliciach


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava