Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


Bratislava, 12. júna 2018

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) je jedným z najúspešnejších programov z hľadiska čerpania európskych fondov. Čerpanie peňazí z tohto operačného programu, ktorý riadi Ministerstvo dopravy a výstavby SR, tvorí takmer polovicu zo všetkých vyčerpaných eurofondov na Slovensku.

Na projekty v oblasti dopravy a informatizácie bolo ku koncu mája uhradených vyše 852 miliónov eur (EÚ zdroj+ národné spolufinancovanie). Investície smerovali do diaľnic, ciest I. triedy, ale aj železničnej a verejnej osobnej dopravy.

„Rád konštatujem, že v našom operačnom programe ideme podľa stanovených plánov. Vďaka fondom EÚ sme v posledných dvoch rokoch zmodernizovali viac ako 80 kilometrov ciest I.triedy, ďalšie desiatky sú vo výstavbe alebo sa pripravujú. V štyroch slovenských mestách zlepšujeme verejnú osobnú dopravu cez viaceré užitočné projekty, ktoré si cestujúca verejnosť veľmi pochvaľuje a dúfame, že aj vďaka nim ľudia presadnú z áut”, povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Pri čerpaní fondov EÚ sa sleduje splnenie záväzkov v rámci pravidla n+3. Ako jeden z troch operačných programov ma OP Integrovaná infraštruktúra už v predstihu splnený záväzok čerpania stanovený Európskou komisiou do konca tohto  roku.

Výhody plynúce z realizácie eurofondových projektov v doprave môžu využívať obyvatelia vo všetkých krajoch Slovenska.

V Bratislavskom kraji smerujú európske zdroje najmä do rozvoja verejnej osobnej dopravy. V hlavnom meste jazdí ďalších 15 nových moderných električiek a pripravujú sa projekty výstavby a modernizácie električkových tratí.

V Nitrianskom a Trnavskom kraji sa investuje predovšetkým do modernizácie ciest I.triedy.

V ďalších regiónoch Slovenska – v strede a na východe – sa pokračuje vo výstavbe kľúčových úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest a tiež v modernizácii železničnej infraštruktúry.  Všetci obyvatelia Slovenska sa budú môcť tešiť na ďalšie moderné regionálne vlaky, ktoré pribudnú do roku 2019.  V rámci projektov na podporu verejnej osobnej dopravy boli zakúpené trolejbusy v Prešove a Žiline. V príprave sú desiatky ďalších projektov, ktoré sa zameriavajú na zlepšenie úrovne verejnej dopravy v našich najväčších aglomeráciách.

OP Integrovaná infraštruktúra postupne prechádza náročným procesom, akým je príprava veľkých projektov. Doteraz Európska komisia schválila štyri veľké projekty, z ktorých posledným je projekt  D3 Svrčinovec – Skalité.

 

Most Valy na úseku D3 Svrčinovec - Skalité


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava