Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


(Bratislava, 5 decembra 2017)

Riadiaci orgán usporiadal školenie pre všetkých pracovníkov komunikácie a marketingu, ktorí pracujú pre organizácie prijímateľov OPII. Hlavným cieľom bolo pripomenúť povinné aj odporúčané komunikačné náležitosti pri komunikovaní projektov financovaných s príspevkom eurofondov verejnosti.

Manažérka pre komunikáciu Alena Vaškaninová predstavila Akčný plán Európskej komisie na zvýšenie povedomia o kohéznej politike EÚ. Pracovníci odboru metodiky informovali ako využiť rozpočet projektu na komunikačné aktivity.

Súčasťou školenia bol networking, výmena skúsenosti s komunikáciou projektov ako aj vzájomná informovanosť o pripravovaných aktivitách v blízkej budúcnosti. Pridanou hodnotou pre prítomných boli prednášky dvoch profesionálov z odboru PR a komunikácie na sociálnych médiách.

 

Školenie komunikátorov na ministerstve dopravyZástupcovia Národnej diaľničnej spoločnosti

Bžán a Vaškaninová z OPII

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava