Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


Bratislava (11. augusta 2023)

Ministerstvo dopravy SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra dostalo kladné stanovisko, tzv. IQR (Independent Quality Review) od technických expertov JASPERS a postúpilo Žiadosť o poskytnutie pomoci na projekt výstavby električkovej trate v bratislavskej Petržalke na Európsku komisiu. Je to záverečný krok v procese schvaľovania financií na tento veľký infraštruktúrny projekt, ktorý bude fázovaný a financovaný z OPII aj z Programu Slovensko.

 

Viac informácií k projektu je možné nájsť na týchto odkazoch:

https://www.opii.gov.sk/opiiapp.php/Projekty/show?id=3520 

https://petrzalskaelektricka.sk/ 

 

 

 

 

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava