Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


Bratislava (24. apríla 2023)

Dobrá správa: dňa 21. apríla 2023 Európska komisia schválila projekt "ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, I. etapa, (1. fáza)". Tento krok znamená, že nám EK s konečnou platnosťou odsúhlasila cca 190 mil. eur z európskych zdrojov na prvú fázu projektu. Spolu s povinným štátnym spolufinancovaním tak bude na projekt vyhradených 223 707 135 eur z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Schváleniu veľkého projektu (v oblasti dopravy ide o projekt s celkovými oprávnenými nákladmi vyššími ako 75 mil. eur) predchádzajú mesiace prípravy podkladov na strane prijímateľa (v tomto prípade sú to Železnice Slovenskej republiky) i Riadiaceho orgánu (Ministerstva dopravy SR)- Projekt prechádza posudzovaním JASPERS (technickí experti EK) a následne má posledné slovo Európska komisia.

 

Informácie o projekte:

 https://www.itms2014.sk/projekt?id=62153261-14fd-4d90-9e88-c5178745d605

https://www.opii.gov.sk/opiiapp.php/Projekty/show?id=3034

modernizacia_ZA

Zdroj fotografie: STRABAG

 

 

 

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava