Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


Dňa 29. mája 2023 sa v Bratislave uskutočnilo 15. riadne  zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (MV OPII).

Členovia MV OPII schválili Výročnú správu o vykonávaní OPII za rok 2022. Rovnako bola schválená revízia OPII verzia 16.0 SAFE, ktorá umožní  presunutie nevyužitých finančných prostriedkov na riešenie dôsledkov energetickej krízy pre zraniteľné domácnosti.

Súčasťou programu bola aj prehliadka dvoch projektov. Členovia MV OPII skontrolovali stav prác na projektoch „Nová električková trať v Petržalke“ a „ACCORD“ na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU a vonkajších priestorov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.

Výročná správa OPII-zhrnutie pre občanov (pdf, 3 550 kB)

 

zasadnutie MV Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MV Bratislava maj 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MV maj 23 petrzalka

 

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava