Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


Prešov (18. mája 2023)

Stavba prvej etapy R4 Prešov – severný obchvat napreduje. V najbližšom období zhotoviteľ položí asfaltové vrstvy na mostných objektoch a na vozovke. V tuneli Bikoš sa bude pokračovať v realizácii technologického vybavenia a budú tiež prebiehať posledné dokončovacie práce na konečných terénnych úpravách na oboch portáloch tunela.

V tuneli Bikoš sa v súčasnosti okrem dokončovania technológie montuje osvetlenie, inštalujú sa káble. Tuneloví špecialisti už dokončili montáž ventilátorov. Čo sa týka mostov, tam sa realizujú nosné konštrukcie, rímsy, montujú sa zvodidlá a zábradlie.  Na trase rýchlostnej cesty sa buduje kanalizácia a ukladajú sa podkladové a asfaltové vrstvy vozovky. Takisto sa realizuje oplotenie rýchlostnej cesty, budujú sa základy na protihlukovú stenu a verejné osvetlenie na severnej časti. V neposlednom rade upravujeme svahy do finálnej podoby.

R4 Prešov – severný obchvat v číslach:

- 4,3 km dlhý úsek v plnom profile

- motoristom ušetrí približne 10 minút

- predpokladaná intenzita dopravy v hodnote 15 000 vozidiel/ 24 hodín

- 155 stavebných objektov

- 9 mostov

- tunel Bikoš s dĺžkou 1 150 m

- križovatka Prešov, sever

 

Tento projekt je spolufinancovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (prioritná os 6).

Celkové oprávnené náklady projektu: 67 785 122,20 s DPH

Z toho zdroj EÚ: 57 617 353,87 EUR s DPH

Z toho zdroj ŠR: 10 167 768,33 EUR s DPH

 

obchvat PO

tunel PO obchvat

Zdroj: NDS, a.s.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava