Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


Bratislava (11. júla 2023)

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OP II) s celkovou alokáciou takmer 8 miliárd eur (vrátane povinného národného a súkromného spolufinancovania) je najväčším operačným programom v rámci eurofondov v končiacom programovom období 2014 – 2020.

OP II okrem dopravnej časti, ktorú implementuje Ministerstvo dopravy SR, obsahuje aj prioritné osi zamerané na informatizáciu, výskum a inovácie. Projekty v týchto oblastiach zazmluvňujú a riadia sprostredkovateľské orgány, ktorými sú Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo hospodárstva SR.

Na projekty v oblasti dopravy bolo k polovici júna 2023 už  investovaných a uhradených 2,38 miliardy eur (zdroj EÚ), čo predstavuje až 75% pridelenej alokácie. Do konca oprávneného obdobia OP II je na dopravné projekty potrebné vyčerpať ešte okolo 800 miliónov eur, pričom rezort dopravy vytvára predpoklady, aby vyčerpal všetky pridelené európske peniaze. Značnú časť tejto úlohy je na prijímateľoch pomoci, ministerstvo dopravy však s nimi aktívne komunikuje a pomáha v tomto procese.

 

Naprieč celou krajinou

Eurofondy smerujú do diaľnic, ciest I. triedy, ale aj do železničnej a verejnej osobnej dopravy. Obyvatelia Slovenska môžu cestovať modernými regionálnymi vlakmi, ktoré pribúdajú postupne. V pláne do konca roka 2023 je obstaranie 74 ucelených regionálnych vlakov, 52 vozňov a 5 nových ozubnicových elektrických jednotiek pre Tatranskú elektrickú železnicu. Z projektov zameraných na modernizáciu železničnej infraštruktúry je treba spomenúť už ukončenú modernizáciu 16-kilometrového úseku železničnej trate Púchov – Považská Bystrica. Projekt v hodnote stoviek miliónov eur predstavuje obrovskú investíciu pre Slovensko a je zároveň doposiaľ najnáročnejšou železničnou stavbou.  Ďalšie modernizácie tratí prebiehajú na železničnom uzle okolo Žiliny, na št. hranici ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou. Realizuje sa aj elektrifikácia trate Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, či viaceré modernizácie tratí na južnom a západnom Slovensku. Zároveň prebieha výstavba staníc technicko-hygienickej údržby v mestách Nové Zámky, Zvolen, Humenné. Tie budú dokončené v priebehu tohto roka. 

V Bratislavskom kraji smerujú európske zdroje najmä do rozvoja verejnej osobnej dopravy. V hlavnom meste jazdí vďaka eurofondom z OP II 15 nových moderných električiek, do konca tohto roku  bude ešte dodaných 20 jednosmerných električiek a 50 trolejbusov. V prevádzke je zmodernizovaná električková trať, tzv. Karloveská radiála a realizuje sa výstavba pokračovania električkovej trate cez najväčšie slovenské sídlisko Petržalka.  

V rámci projektov na podporu verejnej osobnej dopravy boli zakúpené trolejbusy v Prešove a Žiline. V Košiciach sa zmodernizovalo takmer 8 km električkových tratí a pribudlo 13 nových električiek.

 

Rozvoj cestnej infraštruktúry

Len z eurofondov sa počas aktuálneho programového obdobia zmodernizuje približne 60 mostov na cestách I.triedy. Mosty, na ktorých rekonštrukcia práve prebieha, boli diagnostikované ako objekty v zlom až havarijnom technickom stave. Preto boli zaradené do eurofondových projektov modernizácie.  Ako prvé sa začali opravovať mosty na východe Slovenska. Z eurofondových projektov v rámci OPII je na opravu mostov vyčlenených cca 35 mil. eur. Najviac z týchto mostov je na území Žilinského, Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja. Ministerstvo dopravy SR investuje  aj do výstavby obchvatov miest a obcí, ako sú napríklad Brezno či Plavnica.

Z diaľničných úsekov sú už viaceré projekty OP II odovzdané do užívania. Na diaľnici D3 sú to úseky Žilina Strážov – Žilina Brodno, Čadca, Bukov – Svrčinovec, Svrčinovec – Skalité a na diaľnici D1 úseky: Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, Budimír – Bidovce a obchvat Prešova. V realizácii je úsek D1 s tunelom Višňové, diaľničný privádzač z D3 do Kysuckého Nového Mesta alebo zelený ekodukt pri Svrčinovci.  Do konca programového obdobia by mala vzniknúť štúdia realizovateľnosti na pokračovanie diaľnice D1 na Zemplíne od Košíc smerom na východ k hranici s Ukrajinou.

Autor: MD SR

Dubna Skala_Turany

 

 

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava