Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (21. augusta 2023)

Ministerstvo dopravy SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejní vyzvanie č. OPII-150-15.1-MH na národný projekt pre zmiernenie dôsledkov energetickej krízy (SAFE).

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie“ je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 574 818 539,10 EUR.

Prioritná os č. 15, v rámci ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na podporu pre zmiernenie dôsledkov energetickej krízy (SAFE) zapríčinenej situáciou spôsobenou COVID-19 a konfliktom na Ukrajine.

Viac informácií k zámerom národných projektov je možné nájsť tu. Vyzvanie po zverejnení bude dostupné v časti Vyzvania na našej webovej stránke.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava