Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


Bratislava (2. novembra 2020)

Projekt na deväť úplne nových elektrických vlakov, na ktorý vyhlásila súťaž Železničná spoločnosť Slovensko, sa bude uchádzať o preplatenie z peňazí Európskej Únie. Ide o projektový zámer Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v hodnote 75 miliónov.

S cieľom motivovať ľudí k využívaniu ekologickej dopravy, ktorou bezpochyby železnica je, musíme investovať aj do vyššieho štandardu vlakov a pozdvihnúť tak kultúru cestovania. To je zámerom viacerých projektov v prioritných osiach 1 a 5, ktorých výsledkom je obstaranie nových alebo zmodernizovaných vlakov.

Projekt „Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) – 3. časť“ má za cieľ nákup deviatich elektrických jednotiek – ucelených vlakov, ktoré budú obsluhovať Košický a Prešovský kraj.

Dva projekty obstarania nových vlakových súprav so zaisteným financovaním z eurofondov sú už v realizácii. Ide o 21 dieselmotorových vlakov (13 z nich je už v prevádzke) a 25 elektrických vlakov (vo výrobe) určených pre banskobystrický, trenčiansky a žilinský región. Ďalšie dva projekty na nákup 17 nových a 35 modernizovaných osobných vozňov majú už vyhlásené vyzvania z OPII a zmluva o nenávratný finančný príspevok by mala byť podpísaná do konca roka.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava