Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


Bratislava (15. januára 2020)

Na pôde ministerstva dopravy a výstavby SR sa v stredu 15. januára uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Monitorovacieho výboru Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Monitorovací výbor zasadol prvýkrát v novom zložení, v ktorom sú po zlúčení operačných programov Integrovaná infraštruktúra a Výskum a inovácie aj zástupcovia za oblasti výskumu, vývoja a inovácií.

Hlavným bodom rokovania bolo schválenie aktualizácie Hodnotiacich kritérií pre prioritné osi 1-6 a tiež pre prioritné osi 9-13. Zástupca ministerstva dopravy informoval aj o činnosti Riadiaceho výboru pre prioritné osti 1 – 6 OPII.

 

Monitorovací výbor sa konal v Bratislava

 

Mimoriadny monitorovací výbor

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava