Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


Žilina (26. novembra 2019)

Členovia Monitorovacieho výboru (MV) Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) sa stretli na 11.riadnom zasadnutí v Žiline. Predstavitelia Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktoré je Riadiacim orgánom pre OPII, informovali členov a pozorovateľov MV o pokroku v implementácii jednak operačného programu ako celku, ale tiež o pokroku v príprave a implementácii projektov v oblasti železničnej, cestnej a vodnej dopravy a informačnej spoločnosti. OP Integrovaná infraštruktúra bude v najbližších týždňoch rozšírený o oblasť výskumu a inovácii, rozhodla o tom Vláda SR. Zlúčenie operačných programov Veda a výskum a Integrovaná infraštruktúra momentálne posudzuje Európska komisia.

Súčasťou zasadnutia bola obhliadka projektu modernizácie železničnej trate v úseku Púchov – Považská Teplá. Tento veľký projekt je už schválený Európskou komisiou. Modernizovaný úsek je stavebne veľmi náročný a  bude mať dva tunely. Tunel Diel je už prerazený, dokončuje sa sekundárne ostenie tunela. Z tunela Milochov je momentálne prerazená polovica. Na estakáde Nosice bola v priebehu leta 2019 dokončená betonáž všetkých mostných polí, v súčasnosti prebiehajú práce na rímsach, izoláciách, káblových žľaboch, zábradliach a pod. Pracuje sa aj na mostoch ponad Váh a ponad kanál Váhu, dokončuje sa násyp telesa železničného spodku na ostrove Nosice.

Monitorovací výbor sa konal v Žiline

 

Návšteva projektu Modernizácia železničnej trate Púchov - Považská Teplá

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava