Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


Bratislava (16. novembra 2020)

Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) zverejnil svoje hodnotenie k študii realizovatelnosti Prievidza – Jelšovce, podľa ktorého sa stotožnuje s odporúčaním študie realizovať rozšírený variant 2 t.j. výmenou a inštaláciou moderných zabezpečovacích zariadení s diaľkovým riadením dopravy a s rekonštrukciou trate Prievidza - Jelšovce s cielom zvýšiť maximálnu rýchlosť na tejto trati. Rezort dopravy spolu so ŽSR tak vykonal ďalší dôležitý krok v rámci plánu na revitalizáciu regiónu Hornej Nitry. Snahou ministerstva je pripraviť projekt rekonštrukcie tak, aby sa mohli využiť dostupné zdroje nasledujúceho programového obdobia, pravdepodobne z OP Slovensko. 
 

Na spracovaní štúdie realizovateľnosti sa podieľali predovšetkým interné odborné kapacity ŽSR a MDV SR. ÚHP svojim hodnotením pozítivne ocenil ich snahu a dal zelenú príprave projektu. 
Do konca roka taktiež očakávame zo strany ÚHP aj posúdenie študie na rekonštrukciu trate Zvolen – Fiľakovo.

Útvar hodnoty za peniaze komentoval celý projekt na sociálenej sieti: "Jednoduché úpravy tratí a výmeny zabezpečovacích zariadení môžu mať podobné efekty ako násobne drahšie modernizácie koridorov. Nový projekt ŽSR tak dosahuje spoločenské prínosy až 4,2 násobku každého investovaného eura, čo je medzi infraštruktúrnymi projektami u nás zatiaľ nevídané. Cieľom je zlepšiť 66 kilometrov železničnej trate medzi Prievidzou a Nitrou (po Jelšovce) za 110 miliónov eur. Cesta vlakom sa skráti o približne 20 minút, zvýši sa bezpečnosť a komfort pre cestujúcich. ŽSR ušetria ročne až 4 milióny eur na prevádzkových nákladoch. Trať z Prievidze do Nitry je morálne a technicky zastaraná. Úroveň zabezpečenia zodpovedá prvej polovici 20. storočia. Výhybky v staniciach sa musia obsluhovať ručne. Pre chýbajúce zabezpečenie musia vlaky brzdiť zo 100 až na 40 km/h a čakať na protiidúce súpravy často aj desať minút. Realizáciou projektu sa zvýši rýchlosť na 120 km/h, vybudujú sa bezbariérové nástupištia a inštaluje sa moderné zabezpečenie s diaľkovým elektronickým ovládaním výhybiek."

Celé hodnotenie nájdete na stránke ÚHP.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava