Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


Bratislava (13. novembra 2023)

Európska komisia schválila Žiadosť o poskytnutie pomoci na projekt výstavby električkovej trate v bratislavskej Petržalke. Mesto Bratislava tak získalo 73 144 755 eur z Kohézneho fondu na tento veľký infraštruktúrny projekt, ktorý bude fázovaný a financovaný z OP Integrovaná infraštruktúra aj z Programu Slovensko.

 

Viac informácií k projektu je možné nájsť na týchto odkazoch:

https://www.opii.gov.sk/opiiapp.php/Projekty/show?id=3520

https://petrzalskaelektricka.sk/ 

 

 

 

 

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava