Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


Bratislava (24. októbra 2023)

V Bratislave sa začalo s výstavbou terminálu integrovanej osobnej dopravy (TIOP) Vrakuňa za 3,9 milióna eur. Nachádzať sa bude blízko súčasného obratiska autobusov a trolejbusov na Dolných honoch. Jeho výstavba by mala trvať do mája 2024. Do užívania by ho mali dať následne v júli. TIOP Vrakuňa na železničnej trati Bratislava - Komárno je prvým zo siedmich plánovaných terminálov, ktoré majú byť vybudované na území Bratislavy.

"S výstavbou sa začalo včera. Najbližších niekoľko mesiacov bude na realizáciu, potom na kolaudáciu. Ak pôjde všetko podľa plánov, stavbu by sme mali odovzdať do užívania koncom júla 2024," uviedol v utorok 24. októbra pre médiá generálny riaditeľ ŽSR Radoslav Štefánek.

V rámci projektu je najprv potrebné spevniť a upraviť terén. S tým súvisí aj koľajová výluka, ktorá potrvá 45 dní, teda do 6. decembra. Následne sa pristúpi k samotnej výstavbe terminálu, počas ktorej vlaky premávať budú. Výstavba si vyžiada aj stavebnú úpravu Dvojkrížnej ulice.

S výstavbou terminálu sa malo podľa pôvodných plánov začať skôr. "Projekt mešká osem mesiacov. Dôvody sú väčšinou opakujúce sa, vysporiadanie pozemkov a povoľovací proces, čo vzájomne súvisí," poznamenal Štefánek.

Do budúcnosti sa zároveň uvažuje aj o zdvojkoľajnení. "Ako správca infraštruktúry si uvedomujeme potreby, ktoré má verejnosť," podotkol šéf ŽSR s tým, že si uvedomujú aj atraktivitu predmetnej trate z Komárna do Bratislavy. Vo vzťahu k dopytu cestujúcej verejnosti je kapacita podľa neho nedostatočná. Ambíciou je tiež elektrifikácia.

Na význam nového terminálu poukazuje aj štátny tajomník Ministerstva dopravy (MD) SR Jaroslav Kmeť. "Pohonné látky a elektrické autá sú drahšie, riešením je jazda verejnou dopravou. Hoci trolejbusy aj autobusy môžu zostať v zápchach, prečo nevyužiť koľaje a prímestskú dopravu, ako je to v zahraničí," skonštatoval Kmeť s tým, že práve prepájanie jednotlivých druhov dopravy, železničnej a MHD, má zmysel. K dispozícii by mali byť aj stojany na bicykle.

TIOP Vrakuňa je prvým terminálom, ktorý ŽSR realizujú v Bratislave. Priniesť by mali zahustenie siete železničných zastávok, ktoré sa tak stanú dostupnejšími pre verejnosť. Cieľom je zvýšenie atraktivity železničnej dopravy a vďaka jednoduchému prestupu na mestskú hromadnú dopravu aj zníženie individuálnej prepravy autami.

Projekt "Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave – Bratislava – Vrakuňa, projektová príprava (DSPRS) a realizácia" je spolufinancovaný z fondov EÚ v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra.

 

Celkové oprávnené náklady projektu:                             4 311 864,57 € bez DPH 

            Z toho zdroj EÚ:                                                     3 665 084,88 € bez DPH

            Z toho zdroj ŠR:                                                     646 779,69 € bez DPH            

            Z toho vlastné zdroje prijímateľa:                        0,00 € bez DPH         

Zdroj: TASR

vystavba_TIOP

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava