Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Spracovateľ štúdie: Ministerstvo dopravy SR, Železnice SR

 

Cieľom štúdie uskutočniteľnosti bolo vyhodnotiť uskutočniteľnosť návrhov diaľkového riadenia železničných tratí Prešov - Strážske a Kapušany pri Prešove - Raslavice zo železničnej stanice Prešov. Zámerom navrhovaných riešení v štúdií bolo prostredníctvom investície zavedenie efektívneho centrálneho riadenia dopravy a zefektívnenie prevádzky a údržby železničnej trate.

Realizáciou investície sa zabezpečí:

  • dosiahnutie technických a technologických parametrov potrebných na zvýšenie bezpečnosti v železničnej preprave;
  • splnenie legislatívnych požiadaviek EÚ a SK týkajúcich sa železničnej infraštruktúry; a
  • splnenie požiadaviek pre interoperabilitu.

Sprievodná správa (formát pdf; 1,2 MB)

Príloha č. 1 CBA (formát zip; 1,2 MB)

Príloha č. 2 Modelový grafikon (formát xls; 153 kB)

Príloha č. 3 Investičné zadanie (formát pdf; 2,3 MB)

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava