Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Bratislava (15. novembra 2019)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu Manažérsky informačný systém MDV SR, aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky stavovské organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy.

Cieľom navrhovaného projektu je vybudovanie informačného systému, ktorý bude obsahovať komplexné informácie o obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou štátu, o štátnych podnikateľských organizáciách, prípadne aj rozpočtových organizáciách v pôsobnosti MDV SR (ďalej len „podriadené organizácie“).

Projekt MDV SR vychádza zo smernice OECD pre správu a riadenie štátnych podnikov z roku 2015, ktorá pojednáva o odporúčaniach smerom k členským vládam za účelom zabezpečenia efektívneho, transparentného a zodpovedného spôsobu fungovania štátnych podnikov.

MIS umožní efektívnejšie riadiť a kontrolovať podriadené organizácie z pohľadu akcionára alebo zakladateľa a tým vplývať na ich lepšie výsledky. MIS vytvorí finančný kontrolingový mechanizmus, ktorý umožní sledovať kľúčové indikátory podriadených organizácií v čase, a tak prinášať aktuálne informácie o stave hospodárenia a úrovni dosahovania stanovených cieľov.

Realizáciou manažérskeho informačného systému MDV SR získa manažérsky nástroj, ktorým získa najvyššie vedenie ministerstva prehľad o stave hospodárenia a stave plnenia cieľov jednotlivých podriadených organizácií. Podporí vydávanie informovaných rozhodnutí v procesoch manažmentu, plánovania a vyhodnocovania dosiahnutých cieľov a hodnotenia výkonnosti podriadených organizácií. MIS tiež podporí optimalizáciu a elektronizácia interných procesov podporujúcich výkon agend MDV SR.

Štúdia uskutočniteľnosti a CBA sú k dispozícii v nižšie uvedených dokumentoch.

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti  je možné zaslať v dole uvedenom formulári na e-mailové adresy: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. a Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. do 21.11.2019, 16,00 hod.

 

Prílohy:

Štúdia uskutočniteľnosti k MIS

CBA MIS

Formulár na pripomienkovanie

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava