Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE PROJEKTOV

Názov projektu:

Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie

Miesto realizácie: Celé Slovensko
Oblasť podpory: Podpora pre zmiernenie dôsledkov energetickej krízy (SAFE)

Prijímateľ: Ministerstvo hospodárstva SR

Predmetom projektu „Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie“, bude refundácia vyplatených kompenzácií zvýšených cien energií (plyn, príp. elektrina) pre zraniteľné domácnosti v SR. Prijímateľom projektu je Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré vyplácalo resp. vypláca tieto kompenzácie na zvýšené ceny energií dodávateľom.

Celkové oprávnené náklady projektu:         574 818 539,10 € bez DPH

            Z toho zdroj EÚ:                                 574 818 539,10 € bez DPH

            Z toho zdroj ŠR:                                 -                                                          

            Z toho vlastné zdroje prijímateľa:    -                                                          

Financované z fondu EÚ: Európsky fond regionálneho rozvoja    

Deň účinnosti zmluvy o NFP: 18. 10. 2023        

Predpokladaný termín ukončenia: 31. 12. 2023 

Dátum aktualizácie údajov:       31. 10. 2023       

 

ITMS

https://www.itms2014.sk/projekt?id=01356ae2-03fd-4bfe-9091-028164a8aff9

Zmluvy o projekte

https://www.crz.gov.sk/zmluva/8453711/

 

 
Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava