Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE PROJEKTOV

Názov projektu:

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 3. etapa v PO kraji

Miesto realizácie: Prešovský kraj
Oblasť podpory: Cestná doprava

Prijímateľ: Slovenská správa ciest

Základné informácie o projekte: Cieľom projektu  je modernizácia a rekonštrukcia nasledujúcich mostov a im priľahlých cestných úsekov:

I/20-058 Drienovská Nová Ves most

Cesta I/20 a mostný objekt s ev. č. 20 – 058, okres Prešov, kraj Prešovský

• Kompletná prestavba mosta o dĺžke 10,95 m

• Úprava cesty I/20 o dĺžke 81,416 m

• Celková dĺžka 92,366 m

 

I/68-024 pred odbočkou Šarišské Jastrabie most

Cesta I/68 a mostný objekt s ev. č. 68-024, okres Stará Ľubovňa, kraj Prešovský

• Úplne odstránenie a vystavanie nového mosta o dĺžke 11,046 m

• Úprava cesty I/68 o dĺžke 88,954 m

• Celková dĺžka 100,000 m

 

I/68-014 odbočka Ľubovnianske kúpele most

Cesta I/68 a mostný objekt s ev. č. 68-014, okres Stará Ľubovňa, kraj Prešovský

• Úplne odstránenie a vystavanie nového mosta o dĺžke 11,95 m

• Úprava cesty I/68 o dĺžke 133,05 m

• Celková dĺžka 145,000 m.           

 

Celkové oprávnené náklady projektu:          2 480 920,31  €

            Z toho zdroj EÚ:                                  2 108 782,26 €

            Z toho zdroj ŠR:                                      372 138,05 €                                                           

            Z toho vlastné zdroje prijímateľa:         0,00 €

Financované z fondu EÚ: Európsky fond regionálneho rozvoja

Stav projektu: ukončený

Deň účinnosti zmluvy o NFP: 30.12.2023       

Dátum aktualizácie údajov:       11. 1. 2023       

 

ITMS

https://www.itms2014.sk/schvalena-zonfp?id=8b6ee794-f428-4dd0-b595-bbfd5b7ab968

Zmluvy o projekte

Zmluva o NFP:

https://www.crz.gov.sk/zmluva/8774339/

Zmluvy o Dielo a dodatky:

https://www.crz.gov.sk/zmluva/7180543/

https://www.crz.gov.sk/zmluva/6790351/

https://www.crz.gov.sk/8418199-sk/dodatok-c-1/

https://www.crz.gov.sk/zmluva/7577045/

https://www.crz.gov.sk/8799889-sk/dodatok-c-1/

 


Súbory

Názov Veľkosť
Formulár údajov o projekte OPII - VZBPM na cestách I. triedy 3. etapa v PO kraji 77 kB


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava