Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE PROJEKTOV

Názov projektu:

Prenájom priestorov pre SO OPII v období 05/2022 až 12/2023

Miesto realizácie: Bratislavský kraj
Oblasť podpory: Technická pomoc

Prijímateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Popis projektu: Prenájom priestorov pre zamestnancov SO OPII v období 05/2022 – 12/2023.

Celkové oprávnené náklady projektu:      319 682€ s DPH 

            Z toho zdroj EÚ:                              262 331,05 € s DPH

            Z toho zdroj ŠR:                              46 321,92 € s DPH

           Pro rata:                                            11 029,03 € s DPH

                                                                                                

Financované z fondu EÚ: Európsky fond regionálneho rozvoja    

Stav projektu: v realizácii           

Deň účinnosti zmluvy o NFP: 18.10.2023        

Predpokladaný termín ukončenia: 31.12.2023

Dátum aktualizácie údajov:  21. 12. 2023       

 

ITMS

Prenájom priestorov pre SO OPII v období 05/2022 až 12/2023 - Detail Projektu Prenájom priestorov pre SO OPII v období 05/2022 až 12/2023, ITMS2014+ Verejná časť

Zmluvy o projekte

2111/AE00/2023 | Centrálny register zmlúv (gov.sk)
Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava