Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE PROJEKTOV

Názov projektu:

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy IV. etapa

Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
Oblasť podpory: Cestná doprava

Prijímateľ: Slovenská správa ciest

Základné informácie o projekte:

Predmetom projektu je rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy tak, aby vyhovovali normovým

parametrom požadovanými pre cestu I. triedy. Jedná sa o rekonštrukciu piatich križovatiek:

I/9 Nitrica, križovatka: dĺžka rekonštrukcie je 0,3871 km

I/66 Predajná križovatka - nehodové miesto: dĺžka rekonštrukcie je 0,637 km

I/68 a III/3188 Rožkovany križovatka: dĺžka rekonštrukcie je 0,3232 km

I/59 Donovaly - križovatka: dĺžka rekonštrukcie je 0,5822 km

Križovatka ciest I/16 - I/72 - II/531 v Rimavskej Sobote: dĺžka rekonštrukcie je 0,543 km

Celková dĺžka rekonštruovaných úsekov križovatiek je 2,4725 km.

 

Celkové oprávnené náklady projektu:                        14 304 221,03 €

            Z toho zdroj EÚ:                                                12 158 587,88 €

            Z toho zdroj ŠR:                                                2 145 633,15 €                                                                    

           

Financované z fondu EÚ: Európsky fond regionálneho rozvoja

Stav projektu: v realizácii

Deň účinnosti zmluvy o NFP: 12.1.2024

Predpokladaný termín ukončenia:  

Dátum aktualizácie údajov:   15. 2. 2024       

 

ITMS

https://www.itms2014.sk/prehlad-projektov/zonfp?ff=Nd9MMHRitQ2wuI8B9AoVKRjtxUfDvBsVTOsRQFns0HbEQji8P5J3YirEchX1oFMgnQB8N9QXu5ALoWHTC3h4gKgysh1v6BurBatxsQvHFAcaXXdGX7aDrzic_V5O9zsCUzY4-IVWlS6cmkIoaSCwKrgU2KG3pGkLD8n2U-RWn5qDoHc1WQ3oSXh8KQ

Zmluvy o projekte

Zmluva o NFP:

https://www.crz.gov.sk/zmluva/8809084/

 

Zmluvy o Dielo a dodatky:

https://www.crz.gov.sk/zmluva/7903575/

https://www.crz.gov.sk/8702249-sk/dodatok-c1/

https://www.crz.gov.sk/8812312-sk/dodatok-c2/

 

https://www.crz.gov.sk/zmluva/7573452/

https://www.crz.gov.sk/8811177-sk/dodatok-c1/

 

https://www.crz.gov.sk/zmluva/7009375/

https://www.crz.gov.sk/7764300-sk/dodatok-c-1/,

https://www.crz.gov.sk/8606370-sk/170664312022/

 

https://www.crz.gov.sk/zmluva/7806328/

https://www.crz.gov.sk/zmluva/7990632/

 


Súbory

Názov Veľkosť
01 2023 Formulár údajov o projekte OPII Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy IV. etapa 83 kB


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava