Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE PROJEKTOV

Názov projektu:

Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline - realizácia - prvá fáza

Miesto realizácie: Žilinský kraj
Oblasť podpory: Verejná osobná doprava

Prijímateľ: Dopravný podnik mesta Žiliny

Predmetom projektu je vytvorenie integrovanej údržbovej základne formou modernizácie a dobudovania existujúcej údržbovej základne trolejbusov Kvačalova v Žiline, ktorá bude obsahovať všetky opatrenia modernej stavby, potrebné pre technickú a hygienickú údržbu kompletného vozového parku MHD v Žiline. Výstavbou a modernizáciou infraštruktúry pre dráhovú MHD projekt prispeje k zvýšeniu kvality služieb ponúkaných MHD, zlepšeniu jej spoľahlivosti a bezpečnosti a podnieti rast dopytu po službách MHD. Tým sa vytvoria základné predpoklady pre zvýšenie podielu ekologickej dráhovej MHD. Projekt bude fázovaný medzi Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (OPII) a Program Slovensko 2021 - 2027 (PSK).

Celkové náklady projektu:                                               6 473 633,10 € bez DPH 

            Z toho zdroj EÚ:                                                    5 502 588,13 € bez DPH

            Z toho zdroj ŠR:                                                    647 363,31 € bez DPH                                                      

            Z toho vlastné zdroje prijímateľa:                       323 681,66 € bez DPH                                                      

 

Financované z fondu EÚ: Kohézny fond

Deň účinnosti zmluvy o NFP: 25.10.2023

Predpokladaný termín ukončenia: 06/2024        

Dátum aktualizácie údajov: 11.1.2024

                                                                 

 

 

ITMS

https://www.itms2014.sk/projekt?id=9f401d32-6eab-41a2-911b-9f6cc871de7f

Zmluvy o projekte

https://www.crz.gov.sk/zmluva/8481925/

https://www.crz.gov.sk/zmluva/8510985/

 

  


Súbory

Názov Veľkosť
Priloha 15_Formulár údajov o projekte OPII_stavba depo 1 (1) 67 kB


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava